Lidy van der Groot, afdelingshoofd Kennis & Innovatie, crisis coördinator en procesleider Psychosociale Hulpverlening 

“We wachten niet tot er een landelijk format ligt, maar gaan meteen in de actiestand om zo snel mogelijk hulp te bieden.” 

“Bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gemeenten met name bezig met bed-bad-brood, oftewel het regelen van de praktische voorzieningen. De GGD Zuid Limburg coördineert op verzoek van de veiligheidsregio de psychosociale hulpverlening. We leveren hiervoor geen ‘handjes’, maar zorgen dat de partijen die dit wél doen goed samenwerken. Denk onder andere aan het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werkers en huisartsen. 

We creëren duidelijkheid over de noodzakelijke omvang van de hulpverlening en wie verantwoordelijk is voor welk deel. In dit geval was er sprake van downsizing. Geen traumahulp maar het bieden van praktische hulp, informatie, emotionele en sociale steun. Want vaak gaat het om een normale reactie op een abnormale situatie en vinden deze mensen hun balans zelf weer terug. Een goed evenwicht tussen afwachten en interveniëren was cruciaal. Samengevat brengen we rust in de heftigheid die er speelt. Ik neem mijn petje af voor de rust en zorg die we samen in korte tijd wisten te creëren.

Als procesleider heb je een coördinerende en verbindende rol. In mijn ervaring is het geheim van een succesvolle samenwerking dat je deskundig bent in je eigen taakgebied, maar vanuit die invalshoek óók kijkt naar wat anderen doen en welke signalen je van hen kunt oppikken. Vervolgens vorm je vanuit die verschillende hoeken met elkaar een beeld van wat er speelt en hoe je hierop moet acteren. Alleen zo krijg je een compleet beeld. 

Bij zo’n crisis – niet alleen nu, maar ook tijdens de pandemie – kost het tijd om landelijk tot eenduidige formats te komen. Begrijpelijk, want dat vergt heel wat input én afstemming. Toch is actie al snel gewenst. De GGD Zuid Limburg wacht dan niet op dat landelijke format, maar gaat in de actiestand. We kiezen de route die ons op dat moment het beste lijkt. Want snel acteren is het allerbelangrijkst tijdens een crisis. Bijsturen kan altijd nog als dat nodig is. Die proactieve houding komt misschien wel voort uit het feit dat Limburg landelijk niet zo in beeld is. Daardoor zijn we gewend om zelf onze boontjes te doppen. Gelukkig wordt Limburg er steeds beter in om uit te dragen waarin we allemaal vooroplopen, want stiekem gebeurt er hier heel veel!” 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?