Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG)

De gemeente is verantwoordelijk voor de (publieke) gezondheid van haar inwoners en de afdeling Kennis & Innovatie helpt hierbij. Dit gebeurt op verschillende manieren: de gemeenten worden voorzien van informatie, ze worden geadviseerd bij het maken van beleid en bieden ondersteuning bij de implementatie van het beleid. De Wet publieke gezondheid schrijft voor welke taken de gemeenten aan de GGD moeten toewijzen. De taken die de GGD’en uitvoeren kunnen variëren per regio omdat zij inspelen op de lokale en regionale behoeften in gemeenten. De gemeenten in Zuid-Limburg richten zich specifiek op het terugdringen van de gezondheidsachterstanden met het programma Trendbreuk en het regionale gezondheidsbeleid ‘Zuid Springt eruit’.

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG)

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) is een netwerk waarin praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid samenwerken om de publieke gezondheid een sterker wetenschappelijk fundament te geven, om onderzoeksinstellingen nadrukkelijker te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en om beleidskeuzes van een goede onderbouwing te voorzien. Dit doet de AWPG door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis en best practices over maatschappelijke vraagstukken in de publieke gezondheid. Een greep uit het vele werk van de AWPG in 2022:

  • Rapportage vervolgmeting Sociale Agenda Provincie Limburg.
  • Innovatief onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe aanpakken en interventies binnen Trendbreuk/Kansrijke Start en effectieve, laagdrempelige en toegankelijke hiv-preventie strategieën (‘Limburg4zero’).
  • Kennisdeling, onder andere door de organisatie van drie drukbezochte refereeravonden.
  • Een verbindende rol in diverse (regionale) netwerken en samenwerkingsverbanden.

Omdat de GGD inzet op versteviging van de AWPG en de kennis- en adviesrol van de GGD binnen de publieke gezondheid, werd de AWPG in 2022 voorzien van een nieuw team van programmaleiders en programmacoördinatoren.

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?