Raymond Stijns, PICA Afdelingshoofd

“Dankzij corona meer aandacht voor belang van ondersteunende diensten”

“De ondersteunende diensten bij de GGD zijn al vier jaar constant aan het rennen. Zo was de inkt van de documenten voor de fusie tot één JGZ 0-18 jaar amper droog, toen corona kwam; bovenop geplande ontwikkelingen binnen de organisatie dus.  Met in het begin van de crisis ook nog het datalek en tegen de kerst vorig jaar de cyberdreiging. Daar zijn dan twee medewerkers weken mee bezig om ervoor te zorgen dat het mogelijk bleef om goed en veilig te werken.     

Bij de GGD werken sinds de coronacrisis ongeveer 70 mensen in de ondersteunende diensten, verdeeld over vier units: facilitair, financiën, personeelszaken en PICA (Informatie- en procesmanagement, ICT, communicatie, juridische zaken). De druk op de vier units is enorm, mede omdat ze veelal worden geconfronteerd met last minute opdrachten, zowel regionaal als landelijk. Door die constant hoge druk komen de ondersteunende diensten lang niet altijd aan de reguliere taken toe. Neem bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg: kinderen worden wel gezien door jeugdartsen en verpleeg-kundigen. Maar het ontbreekt de ondersteunende diensten aan voldoende tijd om met de JGZ mensen bijvoorbeeld een goede communicatiestrategie te ontwikkelen om doelgroepen te benaderen die de JGZ niet kan bereiken. In het algemeen hebben we amper tijd gehad voor gerichte campagnes, communicatie en perscontacten, of bijvoorbeeld optimalisatie in digitale processen en toepassingsmogelijkheden.    

De gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg is gedurende de coronacrisis achteruitgegaan, terwijl we juist gezondheidswinst hadden willen boeken. De kansen waren wellicht groter geweest als vanuit ondersteuning wel die expertise en steun geboden had kunnen worden. Weliswaar hebben we voor Covid extra personeel aan kunnen trekken, maar als het om ICT of projectmanagement gaat, is dat heel erg lastig. Die mensen zijn gewoon niet te krijgen. Medewerkers draaien zodoende veel overuren, op alle afdelingen. Dat vind ik heel erg knap, een chapeau waard. Tegelijkertijd is duidelijk dat we opnieuw naar de organisatie van de GGD moeten kijken; die oriëntatie vindt zowel landelijk als regionaal plaats.    

Het voordeel van de coronacrisis is dat er meer aandacht is gekomen voor het belang van de ondersteunende diensten. Robuuste ondersteuning is nodig, niet alleen voor corona. Zelf zijn we daarom als hoofden ondersteunende diensten in 2021 een traject gestart dat antwoord moet geven op de vraag: wat is nodig voor die robuuste ondersteuning? En hoe kunnen we meer samenwerken? Die antwoorden hopen we in 2022 te kunnen geven.”

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?