Adviezen en samenwerkingsovereenkomst

De werkzaamheden van het team Sociaal Medische Advisering (SMA) zijn in 2021 beïnvloed door de coronapandemie. Ondanks dat mensen niet naar het spreekuur durfden te komen of vanwege klachten niet mochten komen werden er toch 1976 adviezen gegeven.

De adviesteams werkten in 2021 voor een groot deel telefonisch, in plaats van fysiek bij gemeenten. Een daling in het aantal casusbesprekingen laat zien dat het moeilijk was voor het adviesteam om elkaar te vinden en af te stemmen. Datzelfde geldt voor de consulenten van gemeenten die cliënten telefonisch in plaats van fysiek te woord moesten staan.

Het is onduidelijk of COVID bij gemeenten juist voor een daling of stijging van het aantal meldingen voor voorzieningen heeft gezorgd. Door beperkingen in de mogelijkheid om te kunnen participeren door lockdowns en andere beperkende maatregelen kan de vraag van burgers naar voorzieningen zijn afgenomen. Er is bij de GGD in elk geval een duidelijke daling zichtbaar in de vraag van gemeenten naar keuringen op praktisch alle beleidsterreinen. 

Samenwerkingsovereenkomst
Per 2021 is er met de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen een nieuwe samen-werkingsovereenkomst afgesloten voor de dienstverlening. Sindsdien ontvangt de GGD de gemeentelijke bijdrage niet meer per verrichting, maar op basis van de werkelijke inzet van de arts. Naast een vermindering van administratieve lasten voor gemeenten en de GGD, wordt de inzet van de SMA-arts voor gemeenten hiermee flexibeler. Ook de gemeente Beekdaelen heeft inmiddels een dergelijke overeenkomst afgesloten met als start 1 januari 2022. De gemeente Brunssum zal een dergelijke overeenkomst in 2022 afsluiten. Overleg hierover vond plaats in 2021. 

×

GGD ZUID LIMBURG

Colofon
Een compliment of suggestie?